นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ

Ico48

ส่วนหนึ่งคือหน่วยราชการชอบกำหนดเงินเดือนตามวุฒิมากกว่าความสามารถ เช่น ในระบบแท่งใหม่ การแยกแยะระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ยังใช้วุฒิปริญญาตรีมาวัด ทั้ง ๆ ที่บุคลากรได้พัฒนาคุณภาพตัวเองจนเลยวุฒิเหล่านี้ไปมากแล้ว เรียกว่าระบบเราล้าหลังมาก ๆ

ระบบเอกชน วุฒิสำคัญในการเข้าทำงานครั้งแรก เมื่อเปลี่ยนงานเขาพิจารณาประสบการณ์มากกว่าวุฒิแล้ว