นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ

Ico48

(สมัยนี้ คนจบปริญญาตรี โท ถึงเอก ยังสื่อสารไม่ค่อยได้ ใช้ภาษาไม่ถูก ยังต้องพึงพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดำรงชีวิต)

จากประโยคข้างต้น ขอยืนยันว่าเคยเจอคนกลุ่มนี้มากมาย จริง ๆ