นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 1 เปิดอกดู..จะรู้ว่า...

Ico48

อาจารย์เป็นคนเก่งมาก  มีความอดทน  (ไม่รู้ว่าทนอดหรือเปล่า)   ที่ประคองตัวเอง  จนได้แนวทาง Share Blog  ที่จะเสริมแรงใจให้สู้ ๆ  ต่อไป  สักวันคงต้องเป็นของเรา  เอ้ย......เป็นของอาจารย์ สิ   ฮิๆ ๆ

จริง ๆ   แล้ว  ทุกคน คือ KM   หมด  เพียงแต่เราไม่รู้ก็เท่านั้น  อีกหน่อยข่าวคราวแพร่สบัดไป  คนก็ตื่นจากภวังค์เห็น KM ตัวใหญ่ ๆ ๆ  ก็กระโดดเข้าใส่ทันที

อาจารย์เก่งอยู่แล้ว