นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ

Ico48

มีอบรมเรื่อง พรบ.การศึกษา อะป่าว พลับพลึงต้องการเข้าร่วมอบรมด้วย จัดเลยค่ะ จัดเลย