นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
01 Febuary 2012 23:21
#74544

ตอนนี้ยังไม่มีหลินฮุ่ยครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย