นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ

Ico48

ตอนเรียนวัดผลการเรียนรู้ด้วยข้อสอบ

ในระบบคุณภาพที่เห็นเป็นอยู่แถวๆ นี้เน้นกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้แนวคิดว่า กระบวนการดี ผลผลิตต้องออกมาดีด้วย

เอกสารจึงมีบานตะเกียงมากกว่าผลที่ดี

เราเอง