นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 journal entry

Ico48

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

เราไม่ได้สูญเสียอะไร แต่เรากลับได้ "ความรู้สึกที่ดีต่อกัน" ทุกอย่างยังอยู่ที่เราเสมอครับ

การพรากจากก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ครับ

เราเอง

Full Content: journal entry