นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share เรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับงาน...ปิดทองหลังพระคืองานของเรา

Ico48

ใช่ค่ะ งาน "การทำงาน lab มีเสน่ห์ตรงจุดนี้ คือเป็นงานซึ่งเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ เป็นโอกาสให้เราได้ทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นโดยตรง รับได้เห็นได้ทันที เป็นความสุขที่ต้องทำจึงจะรู้"

เป็นคนทำงานแลบ ก็คิดเช่นกัน แต่บางครั้ง สภาพที่ทำงาน และผู้ร่วมงานก็สร้างทุกข์ให้กับ ผู้ปิดทองหลังพระไม่ใช่น้อย

เพราะ หน้าด้าน เอ๊ยด้านหน้าคนอื่นเค้าเอาไป ได้หน้า แต่พอมีความผิด ไหง โยนมาหลังพระ อีกแล้วก็ไม่รู้

แต่หนูณิชน์ เข้าใจและทำใจได้แล้วคะ่ และจะปิดทองหลังพระต่อไป