นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สานต่อศรัทธา

Ico48
มาลีจิตร์ ชัยเนตร [IP: 223.206.15.84]
04 กุมภาพันธ์ 2555 16:14
#74747

อาจารย์อุดม ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ หนูเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับชุมชน และมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันกับอาจารย์

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขในการทำงาน

เนื้อหาเต็ม: สานต่อศรัทธา