นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษาใต้วันละห้าคำ (2)

Ico48

แสดงว่าไม่ใช่พวก "ใหญ่พร้าว เ่ฒ่าลอกอ"

เนื้อหาเต็ม: ภาษาใต้วันละห้าคำ (2)