นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่เลี้ยงวิชาการ

Ico48

ได้รับทราบรายละเอียดโครงการนี้จากอาจารย์เมื่อประชุมกก.วิชาการ วข.  ก็ประทับใจและชื่นชมมากครับ

คณะวิศวฯ เองก็มีโครงการคล้าย ๆ กัน โดยเราก็พยายามทำให้ดีมากที่สุด  และก็เห็นพ้องกันว่านักศึกษาปัจจุบันจะต้องมีการดูแลแนะนำวิธีการเรียนให้เรียนให้เป็นครับ

 

เนื้อหาเต็ม: พี่เลี้ยงวิชาการ