นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ๑๒. ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)

Ico48

พี่ sukit บอกว่า "ยังมีปราสาทอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้เขียนถึง" งั้นก็ยังอยู่ kambodia กันต่อไปนะพี่น้อง