นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ๑๒. ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)

Ico48
DaDa (Recent Activities)
07 Febuary 2012 11:14
#74852

นั่ง time machine ไป กัมพูชากะพี่สุกิจ