นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่เลี้ยงวิชาการ

Ico48

ผมเคยเล่าเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาเรียนอ่อนของคณะวิศวฯ ไว้บ้างแล้ว ที่นี้ครับ

http://share.psu.ac.th/blog/eng-academic/740

http://share.psu.ac.th/blog/eng-academic/782

 

เนื้อหาเต็ม: พี่เลี้ยงวิชาการ