นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ

Ico48

เสียดายคู่สาย Internet ความสูงของ 3BB เข้าไม่ถึงที่หน่วยงาน

จะได้ขอใช้บริการเพราะทางศูนย์เครื่องมือฯก็มีปัญหาเนื่องจากเปิดให้จองใช้เครื่อง

ผ่านทาง Internet แล้วมันเข้าได้ช้า แชร์ ตามระบบราชการ