นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อะไรคือรายวิชาหัวข้อพิเศษ

Ico48

ส่งลิงค์บันทึกฉบับนี้ใหคณาจารย์ น่าจเป็นประโยชน์มากนะคะ