นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 journal entry

Ico48

ตอนนี้ วข.สุราษฎร์ธานี กำลังตีเส้นที่จอดรถยนต์อยู่ บริเวณตึกตัว U และวันนี้ตอนบ่ายจะเป็นการทำ Big Cleanning Day

Full Content: journal entry