นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษาใต้วันละห้าคำ (3)

Ico48

ยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ภาษาใต้วันละคำค้า....แล้วภาษาใต้วันละคำต้องพูดยังไงแล้ว

เนื้อหาเต็ม: ภาษาใต้วันละห้าคำ (3)