นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 MS-Power Point ใส่เลขหน้าแบบกำหนดเอง

Ico48

ข้อสังเกต

ในเวอร์ชัน 2010 นี่หากเราส่งออกเป็น outline only หน้าสไลด์ที่ส่งออกได้จะได้เฉพาะสไลด์ที่สร้างจาก slide outline template เท่านั้น ส่วนสไลด์ที่ เป็น text box จะไม่ส่งออกให้

ส่วน 2007 นั้นไม่ได้ทดสอบว่าส่งออกเป็น outline only ได้ทุกสไลด์ทุกประเภทหรือไม่ แต่ 2003 นั้นได้หมดไม่ว่าจะสร้างสไลด์รุปแบบใดมา

ได้เคยแสดงความเห็นไว้ในความเห็นนี้แล้วครับ

เราเอง