นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยบัตรประจำตัว...

Ico48

ในกระเป๋าไม่มีที่ใส่บัตรมั๊งครับ

อัดแต่ความรู้ไว้แน่นเกิน

เราเอง