นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษาใต้วันละห้าคำ (3)

Ico48
anni (Recent Activities)
10 Febuary 2012 18:54
#75046

ภาษาใต้เวลาเขียนยากมาก ผันวรรณยุกต์กันหลายรอบ ขอบคุณสำหรับความหมายเพิ่มเติมค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ภาษาใต้วันละห้าคำ (3)