นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษาใต้วันละห้าคำ (3)

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 กุมภาพันธ์ 2555 18:54
#75046

ภาษาใต้เวลาเขียนยากมาก ผันวรรณยุกต์กันหลายรอบ ขอบคุณสำหรับความหมายเพิ่มเติมค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ภาษาใต้วันละห้าคำ (3)