นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

Ico48
โยยัง (Recent Activities)
29 December 2007 16:12
#7508

เข้ามาเชียร์ ผอ. ด้วยคนค่ะ...

ประสานงานทำไมนานจังจึงจะได้ประสานอีก.....