นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

Ico48

ลืม....นึกได้ว่า

อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะมีเครือข่าย คือ    ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอสมาชิกทุกคณะ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้วยค่ะ