นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๑๖

Ico48
ServiceMan (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2555 08:33
#75332

ไก่แอบหนีไปตัวนึงครับ ที่คำบรรยายใต้ภาพแรก จากมาไปน้อย

:)