นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร

Ico48

สนใจไปครับ แต่สระ ม.อ. จะเปิดให้ซ้อมได้เมื่อใด? ยังชนกับช่วงเตรียมงาน สงขลานครินทร์เกมส์พอดีด้วย...50% ไปครับ (^_^)