นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๑๖

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 กุมภาพันธ์ 2555 14:38
#75409

ชื่นชมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทีมีผู้เขียนบันทึกเกือบจะครบหมดทุกคนในหน่วยงาน คิดคร่าวๆ ว่า น่าจะซัก 75% ของบุคลากรทั้งหมด ผู้รับผิดชอบแชร์คงต้องสอบถามแล้วว่า มีวิธีการอย่างไร ที่ทำให้คนในหน่วยงานทั้งหมด มาเขียนเล่าเรื่องในแชร์ได้