นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลูกในครอบครัว Earth Science

Ico48

เห็นด้วยกับน้องIco48 นะคะ น่าจะมีรูปน้องคนเก่งคนดีมาให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะ

เนื้อหาเต็ม: ลูกในครอบครัว Earth Science