นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนคิด :ลองทาย..เฉลยแล้วก่อนมาเป็น ตรา ม.อ.

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
29 Febuary 2012 17:13
#75605

ผมลองพยายามอ่านตัวอักษรด้านล่างประมาณว่า

Prince of Songkla University

Faculty of Enginering

Songkhla, Thaland

แต่รูปด้านบนไม่ทราบว่าเป็นขององค์กรไหนครับ

เราเอง