นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใจชื้นเป็นเรื่องดี เครื่องมือชื้นเป็นเรื่องร้าย

Ico48

"ชื้น"มันมีทั้งดีและไมดี

ความชื้นมากเครื่องมือก็อยู่ไม่ได้

แต่ถ้าความชื้น สัมพัทธ์ที่ทางเหนือหรืออิสานมากช่วงนี้น่าจะดี

จะได้ทำฝนเทียมดับละอองฝุ่น

แต่ถ้ามาใช้กับ "หัวใจชื้น" แสดงว่ารอดตายหรือความหมายอื่นแล้วแต่จะนำไปสื่อ

แต่ที่แน่ๆถ้าความชื้นเยอะที่ศูนย์เครื่องฯ

ให้บอกว่าแย่แน่ๆสำหรับเครื่องมือวิจัย