นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

Ico48

หยุดพูดในขณะที่ผู้อื่นพูด ข้อนี้สำคัญค่ะ ควรฟังให้เพื่อนพูดจบก่อน