นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ๑๓. ปราสาทธมมานนท์ (Thommanon)

Ico48

ปีนี้ทั้งปีเราจะไป กัมพูชากันแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดเลย...