นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การส่งมอบผลิตภัณฑ์

Ico48

จ่ายค่าบริการส่งผลิตภัณฑ์แล้ว..โดย serviceman กรุณานำส่งผลิตภัณฑ์ ด่วนๆนะ..

เนื้อหาเต็ม: การส่งมอบผลิตภัณฑ์