นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครั้งแรกของหนู

Ico48

little aun (อันเล็กๆ) ตรงข้ามกับความเป็นจริงมากมายนัก......55555555555555

เนื้อหาเต็ม: ครั้งแรกของหนู