นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักนี้...ไม่มีเงื่อนไข

Ico48

นอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานที่เก่ง และแสนดี มีน้ำใจแล้ว ยังเป็นคุณแม่ คุณป้าที่คอยเอาใจใส่คุณลูกหลานอีกด้วย คารวะด้วยความนับถือ นับถือ