นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 s_7.jpg

Ico48
Suban.Jtanakat@hotmail.Co.th [IP: 223.204.122.13]
12 มีนาคม 2555 20:56
#75866

ขอเพิ่ม ส.6 สร้างวินัย

ส.7 สร้างสรรค์

ส.8 สร้างมาตรฐาน

Full Content: s_7.jpg