นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความจริง...ย่อมปลอดภัยเสมอ

Ico48

มีคำกล่าวว่า “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

แต่ก็มีประโยคมาต่อว่า “แต่คนพูดอาจจะตายได้”

นั่นเพราะ ยอมรับความจริงกันไม่ได้ ...เศร้าแท้ เศร้าแท้

ว่าแต่ คนที่ยอมรับความจริงไม่ได้ คือคนที่ทำให้เกิดความจริง หรือ คนที่เอาความจริงไปพูดอ่ะ....