นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนคิด :ลองทาย..เฉลยแล้วก่อนมาเป็น ตรา ม.อ.

Ico48

เฉลยแล้วครับ...

เป็นหัวกระดาษ transcript ที่คณะวิศวฯ ม.อ. ออกให้เมื่อปี 2518 ซึ่งสมัยนั้นตราสัญลักษณ์ของ ม.อ. ก็เป็นดังนี้แหละครับ จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใช้ชื่อว่า มหิดล ... คงต้องสืบต่อแล้วละครับ จำไม่ค่อยได้แล้ว