นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนคิด :ลองทาย..เฉลยแล้วก่อนมาเป็น ตรา ม.อ.

Ico48
Smarn (Recent Activities)
14 March 2012 12:45
#75894

  

เป็นแค่ ม ตัวเดียวโดด ๆ ครับ เปรียบเทียบให้ดูว่า มหิดลใช้อยู่ในปัจจุบันครับ