นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนเรานานาจิตตัง

Ico48

ว่าแล้วก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเรื่องอะไร 555

เนื้อหาเต็ม: คนเรานานาจิตตัง