นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 How to walk? .. How to think?

Ico48

แล้วถ้าคิดให้เสร็จซะก่อนเดิน แล้วเดินไปเร็วๆ จะดีก่ามั๊ยอ่าคะ

เนื้อหาเต็ม: How to walk? .. How to think?