นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 How to walk? .. How to think?

Ico48

ดีค่ะ ประยุกต์ใช้กันไปให้เหมาะกับตัวเรานะ

เนื้อหาเต็ม: How to walk? .. How to think?