นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้ใช้ควรรู์

Ico48

เด่วถ้าวันไหนสตาร์ทรถไม่ติด ... จะโทถามคุณผดาน่ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ผู้ใช้ควรรู์