นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้ใช้ควรรู์

Ico48

เป็นเหมือนกันเลย มีรถอยู่คันเดียว ขับเป็นอย่างเดียว เติมลมเองไม่เป็น ไปเติมลมที่ปั้มทีไรล้อแบนทุกทียิ่งเติมยิ่งแบน ต้องคอยหาเหยื่อมาช่วยเติม จนทุกวันนี้ทะเบียนก็ขาด เบาะก็ขาด รถผ่านมาเกือบปีก็ไม่ได้ล้างใกล้หน้าฝนอีกแล้ว

เนื้อหาเต็ม: ผู้ใช้ควรรู์