นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำ (ใครคิดว่าไม่) สำคัญ

Ico48

คำสำคัญ(ที่มักจะใช้)ผิด

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสร์