นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำ (ใครคิดว่าไม่) สำคัญ

Ico48

เป็นหลายศูนย์เลยนะครับ เรียกว่าศูนย์ลูกๆ ก็ได้ เหมือนๆ บริษัทลูก ทำนองนั้น

อิอิอิ

เราเอง