นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทายสิ.....ส่วนไหนของขนมปังมีประโยชน์มากที่สุด

Ico48

ขอบหนมปังก็กิน เนื้อหนมปังก็กิน ไม่ทิ้งเพราะ...เสียดาย