นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเก่าเล่าใหม่ ไปกระบี่ @ 2547

Ico48

รูปที่2 บวกบรรยากาศรูปที่ 3 ให้ความรู้สึกเหมือนไปรับอาแปะ ที่ล่องสำเภามาจากโพ้นทะเลเรยอ่ะ