นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของทุเรียน

Ico48

กินเป็นแต่ทุเรียนทอดอ่ะ ทุเรียนสดไม่ชอบกินอ่ะ แรงเกิ๊น

เนื้อหาเต็ม: ประโยชน์ของทุเรียน