นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พระราชดำรัสในหลวงของเราที่รักเทิดทูน..มอบให้แก่พวกเราในการทำงานร่วมกัน

Ico48
เทิดมาตุภูมิ [IP: 223.206.216.10]
27 มีนาคม 2555 13:57
#76162

"ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดปกปักคุ้มครองรักษา พระเจ้าอยู่หัว

พ่อของแผ่น ของปวงชนชาวไทยด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นคนไทยที่ประพฤติดี

ปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมอันดี รู้บาปบุญคุณโทษด้วยเทอญ"