นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของสละ

Ico48

เริ่ดมาก จะเอาเทคนิคไปบอกแม่บ้าง เพราะที่บ้านก็ปลูกสละอินโด มือของแม่โดนหนามสละบ่อยเลยเพราะไปผสมเกสรสละนี่แหละ พอผลสุกก็ไปตัดมาให้ลูกกิน (....มาซึ้งเล็กน้อย)

เนื้อหาเต็ม: เรื่องของสละ